27 జన, 2019

దేవుడెప్పుడూ అదృశ్యమైపోడు

దేవుడెప్పుడూ అదృశ్యమైపోడు
 దేవుడు అనంతలోకాలకు సాగిపోతాడు    
పోతూ పోతూ తమ ప్రతినిధుల్నిభూమ్మీద వదలి వెళ్తాడు
దేవుడెప్పుడూ మనుషుల్లో మమేకమై ఉంటాడు
పిల్లల్లో కొలువుదీరి వెలుగుపూలు పూయిస్తాడు
తన కిరణాల వెలుగుల్తో ప్రకృతికంతా పచ్చదనాన్ని పంచుతాడు
దేవుడెప్పుడూ మంచి మనుషుల మనసుల్లో కొలువై ఉంటాడు
 ఆయన మూగజీవులకు మాటలిస్తాడు  పక్షులకు రెక్కలిస్తాడు
పూలకు సువాసనలిస్తాడు
మనుషులకు సుగుణాలిస్తాడు

తాను వెళ్ళిపోతూ దశ దిశలా వెలుగుల్ని విరజిమ్ముతూ భువి నుండి దివికేగుతాడు
తనకు మారుగా ఎందరో భగవత్ స్వరూపులను ఇక్కడ సృష్టించి వెళతాడు
దేవుడెప్పుడూ మంచి మనుషుల్లో కొలువై వుంటాడు
వాళ్ళ మనసుల నిండా మానవత్వం నింపి వెళతాడు
కొంత మంది త్యాగజీవుల్ని దేవదూతలుగా పంపి తాను విశ్రాంతి మందిరానికి వెళతాడు
నిజమైన దేవుడెప్పుడూ మంచి మనసుల నిండా కొలువై వుంటాడు 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి